تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

کود فرتی روس ( گرانول - مصرف خاکی )

 

درصد عناصر اين كود عبارت است از :

فسفر قابل جذب 11.5% پتاسیم محلول 25% گوگرد 11% آهن 1%
کلسیم کل 2%            

کود فرتی روس ( گرانول - مصرف خاکی )

کود فرتیروس گرانول از جمله کود های مرکب بشمار می رود و شامل فسفر ، پتاسیم و میکرو المان اصلی آهن است که بطور معمول مورد نیاز مرکبات می باشند و بر اساس نیاز های خاص و تجربه و تحقیق جهت مصرف در باغات مرکبات طراحی و تولید شده است.

با مصرف این عناصر در مرکبات جهش چشمگیری در کمیت و کیفیفت محصول به وجود می آید.

از دیگر عناصر کود فرتیروس جنوبگان می توان به گوگرد و کلسیم اشاره نمود که علاوه بر تأمین نیاز غذایی گیاهان ، نقش اصلاح کنندگی خاک را داشته و موجب بهبود پارامتر های کیفی مربوط به خاک می شوند.

 دارای تاییدیه تطبیق محتوا با لیبل

نحوه مصرف کود فرتیروس جنوبگان:

بصورت چالکود ترجیحاٌ با کود حیوانی می باشد. بهترین زمان مصرف این کود اواخر پاییز و اوایل زمستان می باشد.


میزان مصرف:

در جالیز ، گلخانه و زراخت 200 تا 400 کیلوگرم در هکتار

در باغات 1 تا 2 کیلوگرم به ازاء هر درخت نسبت به سن و تاج درخت


بسته بندی:

25 کیلوگرمی