تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

رکتیفایر ( پودر - محلولپاشی )

  


رکتیفایر ( پودر - محلولپاشی )​


پودر رکتیفایر جنوبگان ، کاهش دهنده pH و بافر ( تنظیم کننده ) آب سمپاشی در بسته بندی نیم کیلوئی با دوز مصرف 250 گرم در هزار لیتر آب ( نیم کیلو برای تانک دو هزار لیتری ) 

کیفیت نامناسب اغلب آبهای کشاورزی ، باعث کاهش اثر سموم میشود.

برای مبارزه مؤثر با طغیان آفات در باغات ، لازم است از اسیدیته مناسب آب جهت اختلاط با سموم کشاورزی مطمئن باشیم.

رکتیفایر جنوبگان با کاهش و حفظ pH آب سمپاشی در محدوده مناسب و پیشگیری از تبخیر سریع ، به حفظ و تداوم اثر سموم کمک مینماید

رکتیفایر جنوبگان بافر هم هست و علاوه بر کاهش ، pH را در یک محدوده معین مناسب برای سمپاشی یعنی بین 5.5 تا 6.5 کنترل و حفظ میکند و مصرف آن در آبهای مختلف بدون مشکل میباشد

ریز مغذی های در آب اسیدی بهتر جذب میشوند ، اسیدیته میتواند به نفوذ مواد غذائی کودهای محلولپاشی در برگ کمک کند

برای اختلاط با محصولات قلیائی ( بعضی کود ها ) باید در ظرف جداگانه به نسبت صحیح اختلاط انجام و اگر رسوب نداد استفاده شود

رکتیفایر خطرات و مشکلات مصرف اسید ها مانند سولفوریک و نیتریک و جوهر نمک را ندارد


تأثیر pH آب سمپاشی در پایداری سموم:

اغلب سموم در pH قلیائی بالا هیدرولیز شده و اثر خود را از دست میدهند

( غیر از بعضی سموم مثل اکسی کلرور مس و محلول بردو )،

هر چه آب قلیائی تر باشد ، سم سریعتر هیدرولیز و بی اثر میشود ،

برای مثال بعضی سموم در pH بالای 8 ، فقط ربع ساعت دوام میآورند ، آمیتراز و دیمیتوات 50% اثرشان را در ساعت اول از دست میدهند .

این مثالها لزوم استفاده از رکتیفایر جنوبگان را برای اصلاح آب ، قبل از ریختن سم در مخزن روشن میسازد.

در جریان سمپاشی مقداری از آب قبل از رسیدن به برگ تبخیر شده و مابقی روی برگ ، بسته به دمای هوا و باد بتدریج تبخیر میشود.

اغلب آبهای کشاورزی قلیائی هستند و با تبخیر غلیظتر و قلیائی تر میشوند.

نکته دیگری که کمتر به آن توجه میشود ، وجود گرد و خاک برخاسته از خاکهای قلیائی روی برگ درختان است، در این حالت حتی اگر از آب مقطر هم استفاده شود ، با رسیدن به برگ غبارآلود ، قلیائی میشود

اگر چه با استفاده از اسید ها میتوان pH را پایین آورد ، اما اغلب علاوه بر خطرات ایمنی ، دقت نمیشود که وقتی آب خنثی شد، با اندک اسید اضافه pH بصورت غیر قابل کنترل پایین آمده و  روی سموم و ادوات سمپاش تأثیر منفی میگذارد.

رکتیفایر جنوبپان با ترکیبی ویژه از مواد بافر ، بدون هیچ خطری ، pH آب تانک را در محدوده مناسب تنظیم و تا زمان حضور سم روی برگ از آن محافظت میکند ، همچنین با مواد کمکی خاص ، آثار سوء سختی آب و تبخیر سم در زمان پاشیدن و روی برگ را کاهش داده و به نفوذ و پایداری آن کمک مینماید


  

بسته بندی:

نیم کیلوئی