تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

مشاوره آبياری

از آنجايي كه آبياري قسمت عمده مزارع و باغات كشور بطريق سنتي و سطحي انجام مي گيرد و راندمان هاي آبياري از جمله راندمان انتقال ، راندمان مصرف و راندمان توزيع آبياري در اين روش نسبت به ساير روشهاي آبياری از جمله روشهاي تحت فشار پائين تر مي باشد 


بنابراين استفاده ازخدمات مشاوره اي كارشناسان و متخصصان شركت كرمان زمين در زمينه بهبود و اصلاح روشهاي آبياري موجب بهبود راندمان هاي آبياري و كاهش ميزان آب هدر رفته و تلف شده در سطح باغ و مزرعه می گردد .