تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

دهه دوم آذر

توصيه كودي: كودهاي حيواني ( گاوي و گوسفندي )         كودهاي فسفره ، پتاسه و ميكرو- گوگرد و گچ
عمليات باغي: هرس زمستانه                   اصلاح بافت خاك                     تسطيح كرتها
آفات: