تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

دهه سوم آذر

توصيه كودي: كودهاي حيواني ( گاوي و گوسفندي ) كودهاي فسفره ، پتاسه و ميكرو- گوگرد و گچ
عمليات باغي: هرس زمستانه  اصلاح بافت خاك تسطيح كرتها