تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

دهه سوم ارديبهشت

توصيه كودي: محلولپاشي كودهاي حاوي آهن ، منگنز ، روي ، مس و كلسيم 
عمليات باغي: پيوند - مبارزه شيميايي و مكانيكي با علفهاي هرز - ايجاد تشتك
آفات: پسيل پسته - پروانه برگخوار - سنهاي پسته - كاپنوديس