تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

بالشك پسته یا شپشک نرم تن

نام آفت:

بالشک پسته یا شپشک نرم تن

نام علمي آفت:

Anapulvinaria pistaciae

زمان ظهور حشره كامل:

اردیبهشت ماه

نحوه خسارت:

تغذیه از شیره گیاهی و ضعف کلی گیاه

تعداد نسل:

یک نسل در سال دارد

نحوه زمستانگذراني:

بصورت لارو سن دوم روی سر شاخه ها

مبارزه غيرشيميايي:

عدم سمپاشی های بی رویه بمنظور حمایت دشمنان طبیعی آفت

مبارزه شيميايي:

خیلی به ندرت اتفاق می افتد. در صورت طغیان با دیازینون یک و نیم در هزار بهمراه روغن ولک 5 در هزار 

زمان مبارزه:

در صورت جمعیت زیاد آفت در بهار