تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

بالشك پسته

نام آفت:

شپشك نرم تن (بشسته)

نام علمي آفت:

Pulvinaria Pistaciae

زمان ظهور حشره كامل:

اوايل ارديبهشت

نحوه خسارت:

تغذيه ازشيره گياه ، توليدشيره زياد، موجب بروز بيماري ناشي ازقارچ فوماژين مي شود

تعداد نسل:

2

نحوه زمستانگذراني:

پوره سن 2 روي سرشاخه ها

مبارزه غيرشيميايي:

شخم ، كوددهي و آبياري منظم

مبارزه شيميايي:

ديازينون يك تا نيم درهزار بعلاوه روغن ولك پنج درهزار

زمان مبارزه:

ارديبهشت ماه با مشاهده هفتاد درصد پوره ها