تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

زنجره پسته

 

نام آفت:

زنجره پسته(شیرۀ تر)

نام علمي آفت:

Idiocerus (Sulamicerus) Stali

زمان ظهور حشره كامل:

نیمه دوم اسفند بمحض گرم شدن هوا

نحوه خسارت:

تغذیه پوره های حشره از دانه ها موجب سیاه شدن، خشکیدگی و ریزش آنها و چسبناکی و بدشکلی خوشه ها میشود

تعداد نسل:

یک نسل در سال دارد

نحوه زمستانگذراني:

به صورت حشرۀ کامل در شکاف های تنه، زیر پوستکهای خشک درختان و بقایای گیاهی

زمان مبارزه:

با حشرات بالغ به محض گرم شدن هوا و ظهور آنها. در غیر اینصورت پس از مشاهدۀ اولین پوره های حشره

مبارزه شيميايي:

با یکی از سموم ایلیداکلراید چهار صد سی سی در هزار یا زولون  5/2 لیتردر هزار و یا استامی پراید نیم لیتردر هزار