تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

زنجره پسته

 

نام آفت:

زنجره پسته (شيره تر)

نام علمي آفت:

Idiocerus Stali

زمان ظهور حشره كامل:

اوايل فروردين

نحوه خسارت:

تخمگذاري حشرات كامل درمحور خوشه ها ، تغذيه پوره ها از ميوه ها، سيا ه شدن وريزش ميوه ها ، تشكيل مايع چسبنده روي خوشه ها دراثر ترشح عسلك و ترشح گياه دراثر نيش پوره ها

تعداد نسل:

1

نحوه زمستانگذراني:

حشره كامل زمستانه

مبارزه غيرشيميايي:

استفاده از تله هاي چسبنده

مبارزه شيميايي:

هيچگونه سمي اختصاصي براي مبارزه با اين آفت در ايران به ثبت نرسيده است

زمان مبارزه:

همزمان با مشاهده اولين پوره ها پس از گلدهي درختان پسته