تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

سنكهای پسته

نام آفت:

سنكهاي پسته 

نام علمي آفت :

Campyloma SPP. Megacoelum SPP.

زمان ظهور حشره كامل:

اواسط فروردين 

نحوه خسارت :

تغذيه از دانه هاي تازه تلقيح شده ، سياه شدن و ريزش دانه هاي ريز و داغو

تعداد نسل:

 3-5

نحوه زمستانگذراني:

حشره كامل

مبارزه غیر شیمیایی:

-

مبارزه شيميايي:

فنيتروتيون يك و نيم تا دو درهزار

زمان مبارزه:

همزمان با ظهور حشره كامل