تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

سنك پسته

نام آفت:

سنک ( سن های کوچک پسته )

نام علمي آفت :

گونه های  Megacoelum .spp & Campylomma .spp

زمان ظهور حشره كامل:

اواسط فروردین تا اوائل اردیبهشت ماه

نحوه خسارت :

تغذیه از دانه های ریز و ریزش انها

تعداد نسل:

 سه تا پنج نسل در سال دارد

نحوه زمستانگذراني:

احتمالاً به صورت تخم در لابلای جوانه ها

مبارزه غیر شیمیایی:

-

مبارزه شيميايي:

ایمیداکلپراید (کنفیدور) چهار صد سی سی در هزار یا فنی تروتیون یک و نیم لیتر در هزار 

زمان مبارزه:

با معاینۀ خوشه ها در صورت وجود آفت، پس از تلقیح و تشکیل دانه های ریز