تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

شب پره جوانه خوار پسته

 

نام آفت:

شب پره جوانه خوار پسته

نام علمي آفت :

Telphusa pistaciae

زمان ظهور حشره كامل:

اواسط اردیبهشت ماه

نحوه خسارت:

خسارت اصلی تغذیه لارو از بافت سبز جوانه های زایشی و رویشی

تعداد نسل:

یک نسل در سال دارد

نحوه زمستانگذراني:

بصورت لارو در داخل جوانه ها

مبارزه غيرشيميايي:

مدیریت مناسب باغات با تغذیه و آبیاری بموقع – هرس سر شاخه های آلوده

مبارزه شيميايي:

با یکی از سموم اتیون به نسبت 2 یا زولون دو و نیم در هزار

زمان مبارزه:

 اواسط خرداد علیه لارو سن اول آفت