تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

شب پره هندی

نام آفت:

شب پره هندی

نام علمي آفت:

Plodia inter punctella

زمان ظهور حشره كامل:

-

نحوه خسارت:

تغذيه لارواز مغزپسته

تعداد نسل:

2-5

نحوه زمستانگذراني:

-

مبارزه غيرشيميايي:

رعايت بهداشت درانبارهای نگهداری پسته ، جلوگيري ازبالا رفتن حرارت و رطوبت داخل انبار

مبارزه شيميايي:

براي هرمتر مكعب محصول انبارشده ، 1/5 عددقرص3 گرمی فستوكسين، طول مدت گازدهی 3 روزدردرجه حرارت 21درجه يابيشتر

زمان مبارزه:

-