تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

شب پره هندی

نام آفت:

شب پره هندی ( انباری )

نام علمي آفت:

Plodia interpunctella

زمان ظهور حشره كامل:

بمحض مساعد شدن شرایط رشد آفت در انبار

نحوه خسارت:

تغذیه لارو از مغز پسته در انبار

تعداد نسل:

در شرایط مناسب 2 – 5 نسل 

نحوه زمستانگذراني:

-

مبارزه غيرشيميايي:

رعایت بهداشت کامل و مدیریت صحیح انبار داری قبل و بعد از ذخیره سازی پسته و جلوگیری از افزایش دمای انبار

مبارزه شيميايي:

استفاده از قرص یا نوارفسفید آلومینیوم بمیزان 1-2 قرص سه گرمی در متر مکعب ( فضای کاملاً مسدود ) حداقل 3 روز در دمای 21 درجه سانتی گراد

زمان مبارزه:

بمحض مشاهده اولین آثار آلودگی در دانه های پسته انبار