تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

شپشك واوی

شپشك واوي پسته

نام آفت:

شپشک واوی پسته ( شپشک سر شاخه و میوه پسته )

نام علمی آفت:

Lepidosaphes pistaciae

زمان ظهور حشره كامل:

پیدایش پوره های نسل اول اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت

نحوه خسارت:

تغذیه از شیره گیاهی و تقلیل رشد دانه ها و نامرغوبی محصول، کاهش رشد رویشی و خشک شدن سر شاخه ها

 ( در حالت طغیانی )

تعداد نسل:

دو نسل در سال دارد

نحوه زمستانگذرانی:

بصورت ماده بالغ در زیر سپر

مبارزه غيرشيميايی:

عدم سمپاشی بی رویه و حمایت دشمنان طبیعی، تقویت درختان با تغذیه و آبیاری مناسب

مبارزه شيميايی:

با یکی از سموم دیازینون یا اتیون یک و نیم – دو در هزار بهمراه روغن ولک با 10 در هزار در نوبت اول و 5 هزار نوبت دوم به

 فاصله 10 روز

زمان مبارزه:

هنگام خروج پوره ها از زیر سپر مادری اواخر فروردین تا هفته اول اردیبهشت- در صورت تراکم آفت تکرار سمپاشی