تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

كنه آزاد

كنه آزاد

نام آفت:

كنه آزاد يا معمولي پسته

نام علمي آفت :

Tenui palpus granati

زمان ظهور حشره كامل:

ابتداي بهار

نحوه خسارت :

ريزش جوانه هاي گل و برگها

تعداد نسل:

بصورت آزاد در پناهگاههاي درخت مثل زير پوستكها و جوانه ها

نحوه زمستانگذراني:

-

مبارزه غيرشيميايي:

-

مبارزه شيميايي:

پروپارژيت يك درهزار

زمان مبارزه:

اوايل بهار يا اواسط تابستان