تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

هليوتيس پسته

هليوتيس پسته

نام آفت:

هليوتيس پسته

نام علمي آفت:

Helicover pa spp

زمان ظهور حشره كامل:

اواخر فروردين

نحوه خسارت:

تغذيه لارواز جنين ميوه سياه شدن و ريزش دانه ها وسبز خشك شدن دانه آفت زده

تعداد نسل:

-

نحوه زمستانگذراني:

-

مبارزه غيرشيميايي:

شخم عميق و آبياري زمستانه

مبارزه شيميايي:

زولون دو تا دو نيم درهزار

زمان مبارزه:

به محض مشاهده لاروها