تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

هليوتيس پسته

هليوتيس پسته

نام آفت:

هلیوتیس پسته

نام علمي آفت:

Heliothis (Helicoverpa) armigera

زمان ظهور حشره كامل:

اواخر فروردین

نحوه خسارت:

تغذیه لارو از پوست نرم پسته سپس جنین دانه ها و خشکاندن آنها تا مرحله تشکیل پوست استخوانی

تعداد نسل:

روی درختان پسته یک نسل دارد

نحوه زمستانگذراني:

بصورت شفیره در لابلای کودهای دامی نپوسیده و کاه و کلش دار

مبارزه غيرشيميايي:

شخم و آبیاری زمستانه، عدم استفاده از کودهای نامرغوب دامی کاه و کلش دار

مبارزه شيميايي:

زولون دو و نیم در هزار یا مالاتیون 2 در هزار

زمان مبارزه:

بمحض مشاهده شروع خسارت آفت روی دانه های پسته