تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

پروانه برگخوار سفيد پسته

پروانه برگخوار سفيد پسته

نام آفت:

پروانه برگخوار سفيد پسته (رائو)

نام علمي آفت:

Ocneria terebin thina

زمان ظهور حشره كامل:

اوايل بهار

نحوه خسارت:

تغذيه لارو از برگها و توري شدن برگها

تعداد نسل:

سه تا چهار نسل در سال

نحوه زمستانگذراني:

لارو سنين دو و سه

مبارزه غيرشيميايي:

تغذيه و آبياري منظم باغات

مبارزه شيميايي:

هيچگونه سم اختصاصی جهت اين افت در ايران به ثبت نرسيده است

زمان مبارزه:

همزمان باظهور لاروها