تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

پروانه ميوه خوار پسته

پروانه ميوه خوار پسته - صنايع شيمايي كرمان زمين

نام آفت:

پروانه ميوه خوار پسته

نام علمي آفت:

Recurvaria Pistacicola

زمان ظهور حشره كامل:

اواسط فروردين

نحوه خسارت:

تغذيه لاروهاي نسل اول از جنين سياه شدن و ريزش ميوه تغذيه لاروهاي نسل دوم از مغز ميوه و ايجاد لكه هاي تيره برروي پوست استخواني

تعداد نسل:

2

نحوه زمستانگذراني:

لارو زير پوست تنه درخت

مبارزه غيرشيميايي:

استفاده ازتله هاي فرموني و استفاده از نوارهاي مقوايي شياردار برروي تنه درختان

مبارزه شيميايي:

هيچگونه سم اختصاصي براي مبارزه با اين آفت در ايران به ثبت نرسيده است

زمان مبارزه:

همزمان با اوج پروازحشرات بالغ در30-20 فروردين و يا همزمان با تلقيح و ارزنو شدن دوسوم گلها