تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

پروانه ميوه خوار پسته

پروانه ميوه خوار پسته - صنايع شيمايي كرمان زمين

نام آفت:

پروانه ميوه خوار پسته

نام علمي آفت:

Recurvaria pistacicola

زمان ظهور حشره كامل:

اواسط فروردين ماه

نحوه خسارت:

تغذیه لارو های نسل اول از جنین میوه ریزش و سیاه شدن میوه ها (داغو) و نسل دوم از قسمت داخلی پوست نرم و مغز پسته های خندان، لکه دار شدن پوست استخوانی

تعداد نسل:

دو نسل در سال دارد

نحوه زمستانگذراني:

بصورت لارو سن آخر داخل حجره لاروی زیر پوستکهای تنه یا زیر درختان داخل کلوخه ها

مبارزه غيرشيميايي:

استفاده از مقوای موجدار به دور تنه و سپس سوختن آنها در زمستان – شخم و پا بیل کردن پای درختان

مبارزه شيميايي:

با یکی از سموم لبایسید ( فنتیون ) یا متاسیتوکس ( اکسی دیمتون متیل ) یک و نیم در هزار یا ایمیداکلپراید نیم در هزار (کنفیدور )

زمان مبارزه:

بعد از تشکیل میوه های ریز و ارزنی شدن ( باندازه ارزن ) میوه ها