تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

پروانه پوستخوار پسته

نام آفت:

پروانه پوست خوار پسته (كراش)

نام علمي آفت:

Arimania Komaroffi

زمان ظهور حشره كامل:

اواسط فروردين

نحوه خسارت:

تغذيه لارو نسل اول ازدانه ها ي ريز، سياه شدن و ريزش دانه هاي ريز، تغذيه لاروهاي نسل هاي بعداز پوست سبزميوه پوك شدن دانه ها ، تشكيل تارهاي نازك توسط لارو

تعداد نسل:

3

نحوه زمستانگذراني:

شفيره زير خاك پاي درختان و لابلاي كلوخه ها

مبارزه غيرشيميايي:

شخم و آبياري زمستانه

مبارزه شيميايي:

ديازينون 2-1/5 درهزار دارتون 2/5 درهزار زولون 2/5 درهزار

زمان مبارزه:

اواخر خرداد ماه هنگامي كه لاروها تار زيادي به دور خود نتنيده باشند