تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

پروانه چوبخوار پسته

 

پروانه چوبخوار پسته - صنايع شيميايي كرمان زمين

 

 

نام آفت:

پروانه چوبخوار پسته ( كرمانيا )

نام علمي آفت :

Kermania Pistaciella

زمان ظهور حشره كامل:

اواسط فروردين

نحوه خسارت :

تغذيه لارو از مغزمحور خوشه ها و سرشاخه ها ضعيف شدن سرشاخه ها سياه شدن خشك شدن و ريزش دانه هاي انتهاي خوشه ها

تعداد نسل:

1

نحوه زمستانگذراني:

لارو داخل سرشاخه ها

مبارزه غيرشيميايي:

استفاده از تله هاي فرموني

مبارزه شيميايي:

تيوديكارب يك و نيم ليتر در هزار ليتر آب

زمان مبارزه:

اواخر اسفند هنگامي كه اكثريت لاروها از سرشاخه ها خارج شده و تبديل به شفيره     شده اند