تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

پسيل پستهنام آفت:

پسيل پسته (شيره خشك)

نام علمي آفت :

Agonoscena pistaciae

زمان ظهور حشره كامل:

اوايل فروردين 

نحوه خسارت :

تغذيه ازشيره گياهي توليد شكرك ، ريزش جوانه و برگ پوكي و دهان بستگي دانه ها

تعداد نسل:

 5-6

نحوه زمستانگذراني:

حشره كامل زمستانه

مبارزه غيرشيميايي:

استفاده از تله هاي چسبنده

مبارزه شيميايي:

آميتراز 1/5درهزار دارتون 2/5درهزار كنفيدور0/4درهزار موسپيلان 0/3 درهزار كنسالت 0/75درهزار آكتارا0/3درهزار

زمان مبارزه:

همزمان با ظهور پوره هاي كوچك درسطح برگ