تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

مسئولیت ما

مسئولیت ما


محصولات جنوبگان با استفاده از مقالات علمی و تحقيقات و تجربیات متخصصین و مشاورین شرکت، طراحي و فرموله شده و پس از طی کردن دوره پایلوت آزمایشگاهی و میداني (در باغات ، مزارع يا گلخانه هاي تحت نظر شركت) ، در سبد محصولات قرار میگیرند


مسلما تنها مصرف صحیح و بموقع کود ، بر اساس کمبود های گیاه و خاك، به همراه شرایط لازم دیگر از قبیل آبیاری صحیح ، بستر کشت متناسب ، شرایط آب و هوایی ، كنترل آفات و ... میتواند به گرفتن نتیجه مطلوب و اقتصادی برای کشاورزان منتهی گردد


این شرکت برای محصولات جنوبگان ادعایی بجز تأمین مواد غذائی مورد نیاز گیاه و آنچه در لیبل محصول ذکر شده ، ندارد


نتايج كاربردي بعض محصولات جنوبگان از طرف مراجع رسمي ، در وب سایت شرکت موجود میباشد