تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

کود میکرو گوگردی همراه با پتاس ( گرانول - مصرف خاکی )

 

درصد عناصر موجود در این كود از قرار زیر می باشد:

پتاسیم محلول 15% آهن 3.5% روی 1.5% منگنز 1%
مس 0.5% گوگرد 26% کلسیم کل 6.5%    

 

کود میکرو گوگردی همراه با پتاس ( گرانول - مصرف خاکی )

این محصول بر اساس کمبود عناصر میکرو در خاکهای کشاورزی و رفع موانع جذب آنها طراحی گردیده است و عمده اشکال در این موارد قلیائیت خاک می باشد که جذب میکرو ها را مشکل می سازد.

وجود درصد بالای گوگرد در این محصول سبب اسیدی شدن خاک و کاهش pH آن می شود ، در نتیجه جذب میکرو ها افزایش یافته و عارضه کلروز یا زردی برگها ناشی از کمبود میکرو ها برطرف میگردد.

در خیلی از مواقع عارضه کلروز یا زردی برگها ناشی از کمبود عنصر گوگرد در برگ است که با مصرف این محصول کمبود گوگرد در برگ هم بر طرف میگردد.

با توجه به مسمومیت منیزیم در بسیاری از اراضی جنوبی وجود کلسیم در این فرمولاسیون باعث کاهش منیزیم می شود ، جایگزینی عنصر کلسیم به جای عنصر منیزیم باعث حفظ تعادل بین این دو عنصر در گیاه می گردد.

رفع کمبود پتاسیم که یکی از مشکلات کشاورزان است از مزایای دیگر این کود می باشد .

تولید این کود بصورت گرانول مصرف آن را تسهیل می نماید.


میزان مصرف:

در جالیز ، گلخانه و زراعت 1000 کیلوگرم در هکتار با خاک زراعی

در باغات 250 گرم تا 1 کیلو گرم به ازاء هر درخت نسبت به سن و تاج درخت

برای نخیلات دو نوبت در آبان و بهمن ماه 0.5 تا 1.5 کیلوگرم به صورت چالکود


بسته بندی:

25 کیلو گرمی