تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

صابون محلولپاشی غیر یونی آجودان ( مایع - محلولپاشی )

  


صابون محلولپاشی غیر یونی آجودان ( مایع - محلولپاشی )

آجودان جنوبگان ، صابون غیر یونی و با تمامی سموم سیستمیک و تماسی سازگار میباشد و ضمن افزایش تأثیر و نفوذ سموم و دارا بودن تمام خواص مفید صابون های یونی معمول ( از جمله مبارزه با شته ، پسیل،،) با دوز مصرف پایین تر و فرمولاسیون ویژه مشکلات صابونهای عادی را ندارد.

صابون های محلول پاشی با دارا بودن خاصیت خیس کنندگی ، پخش کنندگی و همچنین شستشوی برگ ، باعث می شوند تا ذرات پاشیده شده به خوبی روی برگ و اندام گیاه پخش شده و از ایجاد حالت ذره بینی در اثر کروی شدن قطره و ایجاد سوختگی جلوگیری گردد.

بسته بندی: نیم لیتری